หมวดหมู่หลัก

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจาก Admin

ประกาศจาก Admin สมาชิกควรอ่าน! ก่อนใช้งานเว็บบอร์ด

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน koonkroo.com ยินดีต้อนรั...
เมื่อ ธันวาคม 17, 2011, 01:26:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาจากกระทรวงการศึกษาธิการ อัพเดททุกวัน!

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 ...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2013, 01:06:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการศึกษาทั่วไป

ข่าวการศึกษาทั่วไป อัพเดททุกวัน!

153 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mummum
ใน Re: แนวทางมาตรการในการรั...
เมื่อ กันยายน 04, 2013, 09:57:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เรื่อง คุณครู

บทความให้ความรู้ เกี่ยวกับครู เหมาะสำหรับครูพันธุ์ใหม่ ที่ต้องอ่านศึกษา

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย namzomns
ใน 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ...
เมื่อ มกราคม 15, 2014, 04:03:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การย้ายสับเปลี่ยน

การย้ายสับเปลี่ยน ประกาศหาครูที่อยากย้ายสับเปลี่ยน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

แจกแผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย papada
ใน Re: แผนการสอน ภาษาไทย ป....
เมื่อ ธันวาคม 06, 2013, 02:24:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการจัดการเรียนรู้คณิต...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:18:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:44:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการจัดการเรียนรู้ พระ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:42:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการจัดการเรียนรู้ สุข...
เมื่อ ธันวาคม 18, 2011, 02:29:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนวิชาดนตรีนาฏศิล...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:11:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แจกแผนการสอน คอมพิวเตอร์...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:43:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:12:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนปฐมวัย 3 แผนการ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:15:28 AM

แจกผลงานทางการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

34 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
ใน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม...
เมื่อ เมษายน 13, 2013, 04:16:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือเตรียมสอบ

คู่มือเตรียมสอบ สอบบรรจุครูผู้ช่วย,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,สอบ อบต.,พนักงาน,ลูกจ้าง,อื่น ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การทำวิทยฐานะ วิทยานิพนธ์

เอกสาร แบบฟอร์ม ตัวอย่างผลงานวิชาการ ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ ข่าวคราวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมวิจัย วิััจัยในชั้นเรียน วิจัยอื่นๆ

รวมวิจัย วิััจัยในชั้นเรียน วิจัยอื่นๆ วิััจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 4454249226
ใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ...
เมื่อ กันยายน 25, 2013, 08:38:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบทดสอบ ข้อสอบ เกี่ยวกับแบบทดสอบ

แบบทดสอบ ข้อสอบ เกี่ยวกับแบบทดสอบ

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ...
เมื่อ มกราคม 28, 2012, 09:41:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลอื่น ๆ

ประเมินโครงการ,โครงงานต่าง ๆ ,ตัวอย่างผลงานอื่น

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย gangsiam
ใน เกมส์ ชานต้าเก็บของขวัญ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2014, 08:49:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมการศึกษา

โปรแกรมการศึกษา Download software EDU

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สมัครสอบข้าราชการทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศหาครูอัตราจ้าง พนักงานราชการครู

ประกาศหาครูอัตราจ้าง พนักงานราชการครู ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานสนทนาครู

พูดคุยเรื่องการสอบบรรจุ การสมัครสอบที่ไหน แนะนำ-แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับครูและข้าราชการเท่านั้น

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน เสธ.แดง เค้าเป็นคนแบบนี้...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2012, 02:17:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คลิปการศึกษา

โพสคลิปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น อย่างอื่นห้ามเด็ดขาด!

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน Chang Song - เพลงช้าง ก้...
เมื่อ มีนาคม 17, 2012, 07:15:26 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

KoonKroo รวมแผนการสอน เทคนิคการสอน คลังข้อสอบ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

เกมส์ ชานต้าเก็บของขวัญให้หมดเพื่อที่จะไปแจกให้เด็ก โดย gangsiam (ข้อมูลอื่น ๆ)
กุมภาพันธ์ 11, 2014, 08:49:25 PM
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประวัติ และความหมาย โดย namzomns (ความรู้เรื่อง คุณครู)
มกราคม 15, 2014, 04:03:04 PM
Re: แผนการสอน ภาษาไทย ป.1-6 โดย papada (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
ธันวาคม 06, 2013, 02:24:10 PM
Re: แผนการสอน ภาษาไทย ป.1-6 โดย papada (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
ธันวาคม 04, 2013, 10:14:51 AM
สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 และ เขตที่เปิดสอบ โดย KoonKroo (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ธันวาคม 03, 2013, 01:06:44 PM
Re: แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 โดย กัญญาณัฐ ดวนใหญ่ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
พฤศจิกายน 07, 2013, 10:07:09 PM
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี 5 (ว33222) โดยใช้ชุดการ โดย 4454249226 (รวมวิจัย วิััจัยในชั้นเรียน วิจัยอื่นๆ)
กันยายน 25, 2013, 08:38:07 PM
Re: แนวทางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือครูชายแดนภาคใต้ โดย mummum (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
กันยายน 04, 2013, 09:57:00 AM
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื โดย ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)
เมษายน 13, 2013, 04:16:12 PM
แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
มีนาคม 22, 2013, 05:44:00 AM
แจกแผนการสอน คอมพิวเตอร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
มีนาคม 22, 2013, 05:43:06 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.๕ ตลอดทั้งปี โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
มีนาคม 22, 2013, 05:42:02 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.4 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
มีนาคม 22, 2013, 05:41:32 AM
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา แผนพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4 -6 หลักสูตร 51 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
มีนาคม 22, 2013, 05:40:09 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ Backword design ภาษาไทย ป.6 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:26:21 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:25:35 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:25:07 AM
แผนการสอน ภาษาไทย ป.1-6 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:24:35 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:23:15 AM
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 โดย KoonKroo (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มีนาคม 22, 2013, 05:22:44 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

324 กระทู้ ใน 319 หัวข้อ โดย 92 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: sirinan meena
กระทู้ล่าสุด: "เกมส์ ชานต้าเก็บของขวัญ..." ( กุมภาพันธ์ 11, 2014, 08:49:25 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 8. ออนไลน์มากที่สุด: 40 (เมษายน 07, 2013, 02:48:51 PM)