หมวดหมู่หลัก

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจาก Admin

ประกาศจาก Admin สมาชิกควรอ่าน! ก่อนใช้งานเว็บบอร์ด

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน koonkroo.com ยินดีต้อนรั...
เมื่อ ธันวาคม 17, 2011, 01:26:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาจากกระทรวงการศึกษาธิการ อัพเดททุกวัน!

31 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Neillya
ใน Re: การเทียบให้บุคลากรทา...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2014, 12:05:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการศึกษาทั่วไป

ข่าวการศึกษาทั่วไป อัพเดททุกวัน!

164 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย malakaoz
ใน Re: การประกันคุณภาพการศึ...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2014, 12:14:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เรื่อง คุณครู

บทความให้ความรู้ เกี่ยวกับครู เหมาะสำหรับครูพันธุ์ใหม่ ที่ต้องอ่านศึกษา

18 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uooiiz
ใน Re: โทษทางวินัยมี 5 สถาน...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2014, 06:47:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การย้ายสับเปลี่ยน

การย้ายสับเปลี่ยน ประกาศหาครูที่อยากย้ายสับเปลี่ยน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

แจกแผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

15 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย yarusaru
ใน Re: แผนการจัดการเรียนรู้...
เมื่อ พฤศจิกายน 03, 2014, 10:49:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการจัดการเรียนรู้คณิต...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:18:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:44:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rolencanfee
ใน Re: แผนการจัดการเรียนรู้...
เมื่อ กันยายน 29, 2014, 04:53:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Dowadmai
ใน พลศึกษาสำหรับนักเรียน
เมื่อ ตุลาคม 06, 2014, 11:37:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Dowadmai
ใน Re: แผนการสอนวิชาดนตรีนา...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2014, 11:38:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แจกแผนการสอน คอมพิวเตอร์...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:43:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย KoonKroo
ใน แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2013, 05:12:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย hormonestee
ใน Re: แผนการสอนปฐมวัย 3 แผ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2014, 03:29:21 PM

แจกผลงานทางการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

36 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย goodbyezzs
ใน Re: การจัดกิจกรรมกลางแจ้...
เมื่อ กันยายน 11, 2014, 05:29:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือเตรียมสอบ

คู่มือเตรียมสอบ สอบบรรจุครูผู้ช่วย,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,สอบ อบต.,พนักงาน,ลูกจ้าง,อื่น ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การทำวิทยฐานะ วิทยานิพนธ์

เอกสาร แบบฟอร์ม ตัวอย่างผลงานวิชาการ ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ ข่าวคราวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมวิจัย วิััจัยในชั้นเรียน วิจัยอื่นๆ

รวมวิจัย วิััจัยในชั้นเรียน วิจัยอื่นๆ วิััจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย akrirah
ใน Re: รูปแบบ วิจัย
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2014, 10:52:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบทดสอบ ข้อสอบ เกี่ยวกับแบบทดสอบ

แบบทดสอบ ข้อสอบ เกี่ยวกับแบบทดสอบ

24 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย akrirah
ใน Re: เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโก...
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2014, 10:52:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลอื่น ๆ

ประเมินโครงการ,โครงงานต่าง ๆ ,ตัวอย่างผลงานอื่น

5 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย malakaoz
ใน Re: เกมส์ ชานต้าเก็บของ...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2014, 12:13:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมการศึกษา

โปรแกรมการศึกษา Download software EDU

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สมัครสอบข้าราชการทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศหาครูอัตราจ้าง พนักงานราชการครู

ประกาศหาครูอัตราจ้าง พนักงานราชการครู ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานสนทนาครู

พูดคุยเรื่องการสอบบรรจุ การสมัครสอบที่ไหน แนะนำ-แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับครูและข้าราชการเท่านั้น

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย mamypokoyo
ใน Re: ขอ 3 คำ ก่อน สอบ ครู...
เมื่อ กันยายน 23, 2014, 05:04:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คลิปการศึกษา

โพสคลิปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น อย่างอื่นห้ามเด็ดขาด!

15 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย uooiiz
ใน Re: โครงงานคณิตศาสตร์
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2014, 06:46:20 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

KoonKroo รวมแผนการสอน เทคนิคการสอน คลังข้อสอบ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: โทษทางวินัยมี 5 สถาน ได้แก่ โดย uooiiz (ความรู้เรื่อง คุณครู)
พฤศจิกายน 17, 2014, 06:47:15 PM
Re: โครงงานคณิตศาสตร์ โดย uooiiz (คลิปการศึกษา)
พฤศจิกายน 17, 2014, 06:46:20 PM
Re: การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน โดย malakaoz (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
พฤศจิกายน 10, 2014, 12:14:28 PM
Re: เกมส์ ชานต้าเก็บของขวัญให้หมดเพื่อที่จะไปแจกให้เด็ก โดย malakaoz (ข้อมูลอื่น ๆ)
พฤศจิกายน 10, 2014, 12:13:14 PM
Re: การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน โดย Neillya (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
พฤศจิกายน 10, 2014, 12:06:01 PM
Re: การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น โดย Neillya (ข่าวประชาสัมพันธ์)
พฤศจิกายน 10, 2014, 12:05:45 PM
Re: ก.ค.ศ.อนุมัติ 46 วิทยฐานะ โดย Foreverzt (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
พฤศจิกายน 06, 2014, 11:50:18 AM
Re: นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช(UPDATE) โดย Foreverzt (ข่าวประชาสัมพันธ์)
พฤศจิกายน 06, 2014, 11:49:56 AM
Re: แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 โดย yarusaru (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
พฤศจิกายน 03, 2014, 10:49:37 AM
Re: 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประวัติ และความหมาย โดย yarusaru (ความรู้เรื่อง คุณครู)
พฤศจิกายน 03, 2014, 10:49:23 AM
Re: แผนการสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551 โดย Dowadmai (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
ตุลาคม 06, 2014, 11:38:12 AM
พลศึกษาสำหรับนักเรียน โดย Dowadmai (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)
ตุลาคม 06, 2014, 11:37:41 AM
Re: การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ ๕ ที่สาธารณรัฐเกาหลี โดย Suupadee (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
ตุลาคม 01, 2014, 05:46:21 PM
Re: โทษทางวินัยมี 5 สถาน ได้แก่ โดย Suupadee (ความรู้เรื่อง คุณครู)
ตุลาคม 01, 2014, 05:44:19 PM
Re: แผนการจัดการเรียนรู้วิชา แผนพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4 -6 หลักสูตร 51 โดย rolencanfee (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
กันยายน 29, 2014, 04:53:45 PM
Re: นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช(UPDATE) โดย rolencanfee (ข่าวประชาสัมพันธ์)
กันยายน 29, 2014, 04:53:22 PM
Re: โทษทางวินัยมี 5 สถาน ได้แก่ โดย Esleepmydid (ความรู้เรื่อง คุณครู)
กันยายน 27, 2014, 10:39:27 AM
Re: การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ ๕ ที่สาธารณรัฐเกาหลี โดย Esleepmydid (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
กันยายน 27, 2014, 10:39:02 AM
Re: นโยบาลรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มี 8 นโยบาย โดย spanbauer78 (ความรู้เรื่อง คุณครู)
กันยายน 23, 2014, 06:31:41 PM
Re: ก.ค.ศ.อนุมัติ 46 วิทยฐานะ โดย spanbauer78 (ข่าวการศึกษาทั่วไป)
กันยายน 23, 2014, 06:30:59 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

366 กระทู้ ใน 320 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: nongnongnoonoo
กระทู้ล่าสุด: "Re: โทษทางวินัยมี 5 สถาน..." ( พฤศจิกายน 17, 2014, 06:47:15 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 40 (เมษายน 07, 2013, 02:48:51 PM)